Nibe justitsprotokol 1631-1821, arkiv B-039A findes i original på Landsarkivet for Nørrejylland i Viborg og på 19 mormonfilm 336792-337583. OBS! mormonerne har lavet nye kopier af flere film og givet dem nye numre og vistnok også klippet dem lidt anderledes mht. hvilke år der er på hvilke film. Men mon ikke de fleste arkiver har filmene efter de her oplyste numre.
Den officielle betegnelse er justitsprotokol, i daglig tale, tingbog. Nibe Birketing var en underafdeling af retten i Viborg og blev oprettet ved kong Cristian 3.'s åbne brev af 18/2 1545 med det udtrykkelige formål at forbedre retssikkerheden under sildefiskeriet. Fra 1727 ændredes birketinget til et byting, desværre er mange protokoller derefter forsvundet.

Ordningen med birketing ophørte i forbindelsen med landboreformerne, således at Nibe Birketing bestod fra tidlig middelalder indtil 1778. Årgangene 1710-1778 er borte.
Tingbøger, 1631-1710 / Danmark. Birketing (Nibe birk)
Tingbøger, 1778-1821 / Danmark. Byret (Ålborg)

Disse årgange eksisterer ikke: 1637, 1642-1646, 1654, 1656, 1660-1661, 1668, 1675, 1677, 1684-1690, 1701-1703 og 3/4 af 1636 er ødelagt.
Databasen indeholder alle poster i de kendte protokoller fra 1631.01.08 til 1821.06.23 = 27241 poster

Filmoversigt:

Nibe Birketing

    gammel ny
1631-1641 Film 336792 31130
1647-1650 Film 336793 31131
1651-1653 Film 336794 31132
1655-1658 Film 336795 31133
1659 Film 336796 31134
1662 Film 336797 31135
1663-1664 Film 336798 31136
1665-1666 Film 336799 31137
1667-1671 Film 336800 31138
1672-1674 Film 336801 31139
1676-1680 Film 336802 31140
1680-1683 Film 336803 31141
1691-1700 Film 336804 31142
1704-1710 Film 336805  

Retten i Nibe

1778-1782 Film 337579  
1782-1793 Film 337580  
1793-1800 Film 337581  
1800-1808 Film 337582 31144
1808-1821 Film 337583 31145

Hans Gjedsted har under læsningen af filmene indtastet oplysningerne i Works og filerne kan hentes herunder, dog i CSV-format, frem for Works. Klik på årstallet herunder. CSV-filerne kan bruges til import i Excel eller andet program. Har man Excel på sin pc, vil denne åbne filen straks når man klikker åben. Filerne er i Hans Gjedsteds oprindelige indtastning. Den søgbare database her på siden, er korrigeret til ensartet stavemåde, mm.
Årstallet er startåret og følger altså ikke filmnummeret.

Her kan man hente et af Hans Gjedsted oprettet dokument over fundne familierelationer under hans udarbejdelse af indekset. 26 sider i PDF-format.

Der er 19 filer der samlet dækker alle posterne, årstallet her er startåret.

Klik for at hente CSV-fil  1631 1640 1651 1655 1660 1663 1665 1667 1672 1676 1681 1693 1706 1778 1808

Filmene findes på Nibe Museum og Lokalhistorisk Arkiv
Skriv til mig, hvis dit arkiv har filmene og vil med på listen. Se 'Om denne side' på startsiden.

retur