Om denne side.

Afdøde Hans Gjedsted, Støvring, har igennem mange år 2010 præsteret det store arbejde med at oversætte dele af mange protokoller og frembragt disse indeks, hvori man kan finde frem til den side, sagerne kan findes på. Hans der døde i juni 2010 var forfatter til flere bøger og artikler af lokalhistorisk karakter.
Afdøde Birgit Øskov hjalp med korrektur og at finde registraturer og filmnumre.

Finn har også tilpasset datagrundlaget, så er blevet egnet til databaseopslag. Efterhånden som Hans Gjedsteds oprindelige filer bliver klar, vil de kunne hentes på de enkelte protokollers side. De er alle i CSV-format og kan importeres direkte i et regneark eller databaseprogram. Har man har oversættelser af hele tekster i disse protokoller, er man velkommen til at sende dem til mig til offentliggørelse, se Efterlysning på forsiden.
Kodningen på disse sider er lavet med PHP mod en MySql-database.

Skanninger af Fleskum Herreds protokoller er undervejs på disse sider. To film er skannet og tilgængelig ud for Fleskum.

 

OBS! vær opmærksom på at mormonerne har omspolet og omnummereret filmene. De filmnumre, der på disse sider henvises til, er de gamle numre og det er også dem, som Statens Filmingscenter fortsat bruger, da de er så udbredte og det er ikke nogen lille opgave at skifte numre alverdens steder.
En film der henvises til på disse sider kan meget vel indeholde andre protokoller fra helt andre steder i landet. Filmene er vist fremstillet med stederne i alfabetisk rækkefølge.
 

Luk vindue