Kongstedlund og Randrup fæster 1683-1795 består af 232 poster, som kan hentes som CSV-fil her

Der kan søges på en kombination af felterne i formularen nedenfor
Kongstedlund og Randrup ligger i Hellum herred.

Vælg sagsøger, dennes bopæl, anklagede, dennes bopæl, dato for sagen eller årsagen.
Ved søgning f.eks. på Laurs, kommer også Laursen, Laursdatter mfl. frem.
Datoen skal være mellem 1683 og 1795 og/eller en bestemt dato i formatet
åååå-mm-dd, f.eks. 1686-10-14 eller for oktober 1686, skriv 1686-10
I resultatet ses skatteværdien af de fæstede ejendomme i kolonne Hartkorn. Her kan man læse lidt om hartkorn.

Vælg oplysninger

Dato:
Ny fæster:
Ny fæsters fødested:
Fæstegaardens beliggenhed:
Forrige fæster:
Hartkorn: