Rinds Herred, matriklen 1724 Det er ikke en egentlig matrikel, men en oversigt over samtlige fæstegårde i et herred. Formålet med oversigten var at centraladministrationen kunne få fordelt sognerytterne overskueligt. Lensmændende skulle sørge for at vælge de bedst egnede i sognet til hæren og der skulle stilles med en hvor hver 8 tdr. hartkorn. En fæstebonde der frivilligt eller under tvang blev soldat, var fritaget for skat. Fæstegårdene benævnes som ryttergods og den udtagne bonde som rytterbonde. Disse matrikler findes for alle herredene på Rigsarkivet.
Matriklen for Rinds Herred består af 565 poster og findes i Arkiv nr. B48C-99. Der kan søges på en kombination af felterne i formularen nedenfor.

Vælg oplysninger

Gods/ejer:
Fæster:
Sogn:
Ejerlav: