Rinds Herred tingbøger 1687-88 indeholder 249 poster og findes i arkiv B48A og på filmene M31302 og M31303.
Retur til korte uddrag

RINDS HERREDS TINGBOG

17.01.1687 - 13.02.1688

(underskrevet og lev. til Skriveren den 04.01.1687)


Udi den herre Jesus Christis`velsignede navn, begyndes Retten nu første gang på Rinds herredsting i dette Aar 1687. Du evige alvidende Gud, da giv Naade, god Lycke og Velsignelse til dit Navns Ære, vores timelige og evige Salighed Amen

Hjælp Gud nu og altid til ret og Retfærdighed
AAR 1687


Herredsfoged: Hans Jensen, Bygum (i 22 år)
Skriver: Anders Christensen, Testrup (i 3 år)

Sandemænd i Rinds herred 1687

Jens Christensen Brok Troelstrup
Peder Olufsen Skårup
Niels Simonsen Skårup
Christen Schramb Hvam
Anders Sørensen Hvam
Christen Kieldsen Kallestrup
Jens Kieldsen Troelstrup

Bogen er i nogenlunde stand, der forekommer dog steder med vandskader hvor teksten er ulæselig. En del folienumre som tidens tand har slidt af , - erstattes af et (x)