Lindenborg Birk, tingbøger 1681 til 1720 (1704-1709 mangler) består af 3997 poster og findes i arkiv B41-B på mormonfilm 30961-30962
Næs/Lindenborg birk nævnes 7/1-1442 mellem Viborg bispestols birker og blev nedlagt 18/7-1879.

Der kan søges på en kombination af felterne i formularen nedenfor.

Vælg sagsøger, dennes bopæl, anklagede, dennes bopæl, dato for sagen eller årsagen.
Ved søgning f.eks. på Laurs, kommer også Laursen, Laursdatter mfl. frem.
Datoen skal være mellem 1681 og 1720 og/eller en bestemt dato i formatet
åååå-mm-dd, f.eks. 1686-10-14 eller for oktober 1686, skriv 1686-10

Vælg oplysninger

Dato:
Sagsøger:
Sagsøgers bopæl:
Anklagede:
Anklagedes bopæl:
Årsag: