Hellum Herreds tingbøger 1627 til 1687 består af 16926 sager og findes på filmene M30499-30507
Der kan søges på en kombination af felterne i formularen nedenfor.
Disse årstal findes ikke i protokollen: 1632 - 1633 - 1634 - 1647 - 1657 - 1658 - 1659 - 1660 - 1666 - 1667 - 1671 - 1672 - 1673 - 1676 - 1678 - 1679 - 1680 - 1681 - 1686

Vælg sagsøger, dennes bopæl, anklagede, dennes bopæl, dato for sagen, side i protokollen eller årsagen.
Ved søgning f.eks. på Laurs, kommer også Laursen, Laursdatter mfl. frem.
Datoen skal være mellem 1627 og 1687 og/eller en bestemt dato i formatet
åååå-mm-dd, f.eks. 1652-02-09 eller for februar 1652, skriv 1652-02

Vælg oplysninger

Sagsøger:
Sagsøgers bopæl:
Anklagede:
Anklagedes bopæl:
Årsag:
Dato:
Side: