Gislum Herred, tingbøger 1671 til 1687 indeholder 1077 poster og findes i arkiv B48B. Et sagsregister i PDF-format giver et samlet overblik over sagstyper.

Der kan søges på en kombination af felterne i formularen nedenfor.
Link til Lokalhistorisk Forening for Gislum og Vognsild sogne

Teksterne er oprindelig indtastet i et tekstbehandlingsprogram med een linie pr post

Datoen skal være mellem 1671 og 1687 og/eller en bestemt dato i formatet
åååå-mm-dd, f.eks. 1679-05-23 eller for maj 1679, skriv 1679-05

Vælg oplysninger

Dato:
Folio:
Sagsnummer:
Tekst: