Fleskum herred justitsprotokol 1629 til 1687 består af 13835 sager og findes i arkiv B-040B og på film M30210-30209 Klik her for at hente filer til Excel.

Der kan søges på en kombination af felterne i formularen nedenfor.

'Herritstinget holdes paa en Bache, kaldet Tingbachen, Nordost fra Noufling Kirche oc ungefehr en Ager langt fra Noufling Bye, om Maandagen'

Her kan man hente et af Hans Gjedsted oprettet dokument over fundne familierelationer under hans udarbejdelse af indekset. 15 sider i PDF-format.

Kort over Fleskum herred
Datoen skal være mellem 1629 og 1687 og/eller en bestemt dato i formatet åååå-mm-dd, f.eks. 1670-05-09 eller for maj 1670, skriv 1670-05. Ved søgning på en persons fulde navn skal efternavnet skrives først, f.eks. 'nielsen søren' (uden fnytter)

Vælg oplysninger

Dato:
Side:
Sagsøger:
Sagsøgers bopæl:
Anklagede:
Anklagedes bopæl:
Årsag: