Her er en total liste over mormon film for Aalborg Raadstueprotokoller
M406720 Rådstueprotokoller 1732-1735
M406721 Dokumenter til rådstueprotokoller 1781-1786
M406722 Dokumenter til rådstueprotokoller 1787-1791
M406723 Dokumenter til rådstueprotokoller 1792-1797
M406724 Dokumenter til rådstueprotokoller 1798-1805
M406725 Kopibog til rådstueprotokoller 1736-1763
M406756 Rådstueprotokoller 1604-1641
M406757 Rådstueprotokoller 1641-1676
M406758 Rådstueprotokoller 1676-1697
M406759 Rådstueprotokoller 1697-1710
M406760 Rådstueprotokoller 1710-1725
M406761 Rådstueprotokoller 1725-1747
M406762 Rådstueprotokoller 1747-1772
M406763 Rådstueprotokoller 1772-1790
M406764 Rådstueprotokoller 1790-1840
M406765 Rådstueprotokoller 1840-1879
M406766 Kopibog: Udstedte søpas, lærebreve bestallinger, bekendtgørelser og breve 1665-1673
M406767 Kopibog: Udstedte søpas, lærebreve bestallinger, bekendtgørelser og breve 1674-1678
retur