Aalborg Hospital gods, fæsteprotokoller 1665 til 1795 består af 1279 fæstebreve, findes i arkiv C649
Fæstebrevene til Aalborg Hospitals gods, sammen med de til samme gods hørende skifteprotokoller, er netop der hvor man finder personer, der ikke er nævnt andre steder. Aalborg Hospital havde strøgods fra Skagen i Nord til Hvalpsund (Hole) i syd.
Der kan søges på en kombination af felterne i formularen nedenfor.

Vælg fæster, dennes fødesogn (ikke oplyst for alle), fæstegårdens beliggenhed, dato for fæstebrevet, side i protokollen eller diverse, f.eks. kvægtiende eller korntiende.
Ved søgning f.eks. på Laurs, kommer også Laursen, Laursdatter mfl. frem.
Datoen skal være mellem 1776 og 1850 og/eller en bestemt dato i formatet
åååå-mm-dd, f.eks. 1779-03-06 eller for marts 1779, skriv 1779-03
Kan hentes som CSV-fil her

Vælg oplysninger

Fæster:
Fæstets Beliggenhed:
Fæsters fødesogn:
Diverse:
Dato:
Side: