Aalborg By, tingbøger 1625 til 1701 består af 40851 sager og findes i arkiv B37 på filmene M29903-29913

Der kan søges på en kombination af felterne i formularen nedenfor.

Vælg sagsøger, dennes bopæl, anklagede, dennes bopæl, dato for sagen eller årsagen.
Ved søgning f.eks. på Laurs, kommer også Laursen, Laursdatter mfl. frem.
Datoen skal være mellem 1625 og 1701 og/eller en bestemt dato i formatet
åååå-mm-dd, f.eks. 1697-05-10 eller for maj 1697, skriv 1697-05

Vælg oplysninger eller klik her for at hente hele protokollen
som CSV-fil til import i f.eks Excel

Dato:
Sagsøger:
Sagsøgers bopæl:
Anklagede:
Anklagedes bopæl:
Årsag: