Diplomatarium Hornumense

Tingsvidner, breve og andre dokumenter fra Hornum Herred, Nibe og Nørholm Birk 1216-1636.

Ole Færch stiller her sit store arbejde med dette diplomatarium til fri rådighed. Værket kan hentes i 2 dele som PDF-filer, ca. 3 mb hver.

 

Del 1 1216-1581  side 1-528 indeholder forord og introduktion

Del 2 1582-1636 side 529-1049

 

Luk vindue